Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
17/06/2016 Каква е цената? [bg] phát âm Каква е цената? 0 bình chọn
17/06/2016 чейндж бюро [bg] phát âm чейндж бюро 0 bình chọn
17/06/2016 Провери в чейндж бюрото [bg] phát âm Провери в чейндж бюрото 0 bình chọn
17/06/2016 С карта или в брой? [bg] phát âm С карта или в брой? 0 bình chọn
17/06/2016 С чек [bg] phát âm С чек 0 bình chọn
17/06/2016 Къде е чекът? [bg] phát âm Къде е чекът? 0 bình chọn
17/06/2016 На изток [bg] phát âm На изток 0 bình chọn
17/06/2016 Това е изток! [bg] phát âm Това е изток! 0 bình chọn
17/06/2016 космически кораб [bg] phát âm космически кораб 0 bình chọn
17/06/2016 Аз включвам GPS-а [bg] phát âm Аз включвам GPS-а 0 bình chọn
17/06/2016 Аз изключвам GPS-а [bg] phát âm Аз изключвам GPS-а 0 bình chọn
17/06/2016 Батерията не е пълна [bg] phát âm Батерията не е пълна 0 bình chọn
17/06/2016 Ще се загубим [bg] phát âm Ще се загубим 0 bình chọn
17/06/2016 загубени в космоса [bg] phát âm загубени в космоса 0 bình chọn
17/06/2016 горе в небето [bg] phát âm горе в небето 0 bình chọn
17/06/2016 където живеят птиците [bg] phát âm където живеят птиците 0 bình chọn
17/06/2016 Аз летя [bg] phát âm Аз летя 0 bình chọn
17/06/2016 без страх [bg] phát âm без страх 0 bình chọn
17/06/2016 загуба в боя [bg] phát âm загуба в боя 0 bình chọn
17/06/2016 Не зная [bg] phát âm Не зная 0 bình chọn
17/06/2016 Не зная какво да кажа [bg] phát âm Не зная какво да кажа 0 bình chọn
17/06/2016 Кажи нещо! [bg] phát âm Кажи нещо! 0 bình chọn
17/06/2016 стъпка напред [bg] phát âm стъпка напред 0 bình chọn
17/06/2016 Приближавам се [bg] phát âm Приближавам се 0 bình chọn
17/06/2016 Приближавам се към теб [bg] phát âm Приближавам се към теб 0 bình chọn
17/06/2016 Ние сме заедно [bg] phát âm Ние сме заедно 0 bình chọn
17/06/2016 Най-вероятно това е хубаво [bg] phát âm Най-вероятно това е хубаво 0 bình chọn
17/06/2016 Къде сме? [bg] phát âm Къде сме? 0 bình chọn
17/06/2016 Аз съм отзад [bg] phát âm Аз съм отзад 0 bình chọn
17/06/2016 Аз съм отляво [bg] phát âm Аз съм отляво 0 bình chọn