Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2020 невротична [uk] phát âm невротична 0 bình chọn
12/04/2020 невротични [bg] phát âm невротични 0 bình chọn
12/04/2020 стафида [bg] phát âm стафида 0 bình chọn
12/04/2020 невротичен [bg] phát âm невротичен 0 bình chọn
11/04/2020 двойна [bg] phát âm двойна 0 bình chọn
11/04/2020 сусам [bg] phát âm сусам 0 bình chọn
11/04/2020 претоварвам [bg] phát âm претоварвам 0 bình chọn
11/04/2020 реглан [bg] phát âm реглан 0 bình chọn
05/04/2020 шпатула [bg] phát âm шпатула 0 bình chọn
04/04/2020 Сребърна [bg] phát âm Сребърна 0 bình chọn
04/04/2020 пуйка [bg] phát âm пуйка 0 bình chọn
04/04/2020 празненство [bg] phát âm празненство 0 bình chọn
04/04/2020 симбиоза [bg] phát âm симбиоза 0 bình chọn
30/03/2020 арсенал [bg] phát âm арсенал 1 bình chọn
30/03/2020 приветливо [bg] phát âm приветливо 0 bình chọn
30/03/2020 студентът [bg] phát âm студентът 0 bình chọn
30/03/2020 лекарят [bg] phát âm лекарят 0 bình chọn
30/03/2020 влакът [bg] phát âm влакът 0 bình chọn
30/03/2020 принудя [bg] phát âm принудя 0 bình chọn
30/03/2020 термометър [bg] phát âm термометър 1 bình chọn
16/03/2020 кварц [bg] phát âm кварц 0 bình chọn
16/03/2020 приветлив [bg] phát âm приветлив 0 bình chọn
16/03/2020 обелиск [bg] phát âm обелиск 0 bình chọn
14/03/2020 фитинг [bg] phát âm фитинг 0 bình chọn
14/03/2020 Всеки луд с номера си [bg] phát âm Всеки луд с номера си 0 bình chọn
14/03/2020 без утайки [bg] phát âm без утайки 0 bình chọn
14/03/2020 гумичка [bg] phát âm гумичка 0 bình chọn
12/03/2020 бюрократичен [bg] phát âm бюрократичен 0 bình chọn
12/03/2020 хомогенен [bg] phát âm хомогенен 0 bình chọn
08/03/2020 световъртеж [bg] phát âm световъртеж 0 bình chọn