Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2020 праг [bg] phát âm праг 0 bình chọn
08/07/2020 завършването [bg] phát âm завършването 0 bình chọn
08/07/2020 бонфиле [bg] phát âm бонфиле 0 bình chọn
08/07/2020 копаене [bg] phát âm копаене 0 bình chọn
08/07/2020 Поличби [bg] phát âm Поличби 0 bình chọn
08/07/2020 в центъра [bg] phát âm в центъра 0 bình chọn
08/07/2020 Заразени [bg] phát âm Заразени 0 bình chọn
08/07/2020 славянин [bg] phát âm славянин 0 bình chọn
08/07/2020 Мазнини [bg] phát âm Мазнини 0 bình chọn
08/07/2020 лимит [bg] phát âm лимит 0 bình chọn
02/07/2020 таксиджия [bg] phát âm таксиджия 0 bình chọn
02/07/2020 насладя [bg] phát âm насладя 0 bình chọn
02/07/2020 Отвореното [bg] phát âm Отвореното 0 bình chọn
02/07/2020 Покривът [bg] phát âm Покривът 0 bình chọn
02/07/2020 Видовете [bg] phát âm Видовете 0 bình chọn
02/07/2020 Тревожни [bg] phát âm Тревожни 0 bình chọn
02/07/2020 Блъф [bg] phát âm Блъф 0 bình chọn
02/07/2020 Спътник [bg] phát âm Спътник 0 bình chọn
02/07/2020 Препоръчани [bg] phát âm Препоръчани 0 bình chọn
02/07/2020 унило [bg] phát âm унило 0 bình chọn
02/07/2020 разположа [bg] phát âm разположа 0 bình chọn
02/07/2020 ритуал [bg] phát âm ритуал 0 bình chọn
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] phát âm казвам на черното бяло 0 bình chọn
24/06/2020 Чии [bg] phát âm Чии 0 bình chọn
24/06/2020 черногледство [bg] phát âm черногледство 0 bình chọn
24/06/2020 разприказвам [bg] phát âm разприказвам 0 bình chọn
24/06/2020 разплаквам [bg] phát âm разплаквам 0 bình chọn
24/06/2020 разсмивам [bg] phát âm разсмивам 0 bình chọn
24/06/2020 стартирам [bg] phát âm стартирам 0 bình chọn
23/06/2020 хипер [bg] phát âm хипер 0 bình chọn