Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/11/2019 Тбилиси [bg] phát âm Тбилиси 0 bình chọn
12/11/2019 притиснат съм [bg] phát âm притиснат съм 0 bình chọn
12/11/2019 затиснат съм [bg] phát âm затиснат съм 0 bình chọn
11/11/2019 ъ [bg] phát âm ъ 0 bình chọn
11/11/2019 вторник [bg] phát âm вторник 0 bình chọn
11/11/2019 дневник [bg] phát âm дневник 0 bình chọn
11/11/2019 пъдпъдък [bg] phát âm пъдпъдък 0 bình chọn
11/11/2019 Видяхме [bg] phát âm Видяхме 0 bình chọn
11/11/2019 наблюдателница [bg] phát âm наблюдателница 0 bình chọn
11/11/2019 притеснява ме [bg] phát âm притеснява ме 0 bình chọn
11/11/2019 цопване [bg] phát âm цопване 0 bình chọn
31/10/2019 седнете [bg] phát âm седнете 0 bình chọn
31/10/2019 спускам [bg] phát âm спускам 0 bình chọn
28/10/2019 завлачвам се [bg] phát âm завлачвам се 0 bình chọn
28/10/2019 завлачвам [bg] phát âm завлачвам 0 bình chọn
28/10/2019 замъквам се [bg] phát âm замъквам се 0 bình chọn
28/10/2019 преборвам се [bg] phát âm преборвам се 0 bình chọn
20/10/2019 Иванова [bg] phát âm Иванова 0 bình chọn
20/10/2019 разстройвам се [bg] phát âm разстройвам се 0 bình chọn
17/10/2019 очарован съм [bg] phát âm очарован съм 0 bình chọn
17/10/2019 свръхестественост [bg] phát âm свръхестественост 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям се [bg] phát âm прикрепям се 0 bình chọn
17/10/2019 прикрепям [bg] phát âm прикрепям 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен съм [bg] phát âm сгазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 сгазен [bg] phát âm сгазен 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен съм [bg] phát âm прегазен съм 0 bình chọn
03/10/2019 прегазен [bg] phát âm прегазен 0 bình chọn
01/10/2019 сливам се [bg] phát âm сливам се 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [bg] phát âm снемам 0 bình chọn
29/09/2019 снемам [sr] phát âm снемам 0 bình chọn