Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2018 Станимир [bg] phát âm Станимир 0 bình chọn
28/04/2018 майсторица [bg] phát âm майсторица 0 bình chọn
28/04/2018 Персия [bg] phát âm Персия 0 bình chọn
28/04/2018 Сива [bg] phát âm Сива 0 bình chọn
28/04/2018 Финикия [bg] phát âm Финикия 0 bình chọn
28/04/2018 Йерусалим [bg] phát âm Йерусалим 0 bình chọn
28/04/2018 ключе [bg] phát âm ключе 0 bình chọn
28/04/2018 сладкарска [bg] phát âm сладкарска 0 bình chọn
28/04/2018 пръстенца [bg] phát âm пръстенца 0 bình chọn
28/04/2018 пътници [bg] phát âm пътници 0 bình chọn
28/04/2018 превкючвам [bg] phát âm превкючвам 0 bình chọn
28/04/2018 света [bg] phát âm света 0 bình chọn
28/04/2018 славеи [bg] phát âm славеи 0 bình chọn
28/04/2018 солна [bg] phát âm солна 0 bình chọn
28/04/2018 сибирска [bg] phát âm сибирска 0 bình chọn
28/04/2018 сине [bg] phát âm сине 0 bình chọn
28/04/2018 Русчук [bg] phát âm Русчук 0 bình chọn
28/04/2018 бъз [bg] phát âm бъз 0 bình chọn
28/04/2018 прехвърчавам [bg] phát âm прехвърчавам 0 bình chọn
21/04/2018 напън [bg] phát âm напън 0 bình chọn
21/04/2018 убождане [bg] phát âm убождане 0 bình chọn
21/04/2018 свободи [bg] phát âm свободи 0 bình chọn
21/04/2018 халюцинирам [bg] phát âm халюцинирам 0 bình chọn
07/04/2018 гневя се [bg] phát âm гневя се 0 bình chọn
07/04/2018 тлея [bg] phát âm тлея 0 bình chọn
02/04/2018 подправяне [bg] phát âm подправяне 0 bình chọn
02/04/2018 изсъхнал [bg] phát âm изсъхнал 0 bình chọn
02/04/2018 отлежал [bg] phát âm отлежал 0 bình chọn
02/04/2018 овкусен [bg] phát âm овкусен 0 bình chọn
24/03/2018 минавайки [bg] phát âm минавайки 0 bình chọn