Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/05/2018 изследване [bg] phát âm изследване 0 bình chọn
27/05/2018 разглеждане [bg] phát âm разглеждане 0 bình chọn
22/05/2018 апартамент [bg] phát âm апартамент 0 bình chọn
22/05/2018 акушерка [bg] phát âm акушерка 0 bình chọn
05/05/2018 протърквам [bg] phát âm протърквам 0 bình chọn
05/05/2018 Анди [bg] phát âm Анди 0 bình chọn
05/05/2018 булчица [bg] phát âm булчица 1 bình chọn
05/05/2018 ара [bg] phát âm ара 0 bình chọn
05/05/2018 росомаха [bg] phát âm росомаха 0 bình chọn
05/05/2018 Абхазия [bg] phát âm Абхазия 0 bình chọn
05/05/2018 Акапулко [bg] phát âm Акапулко 0 bình chọn
05/05/2018 Аквитания [bg] phát âm Аквитания 0 bình chọn
05/05/2018 Адриатика [bg] phát âm Адриатика 0 bình chọn
05/05/2018 Тиса [bg] phát âm Тиса 0 bình chọn
05/05/2018 каракуди [bg] phát âm каракуди 0 bình chọn
05/05/2018 каракуда [bg] phát âm каракуда 0 bình chọn
05/05/2018 Катманду [bg] phát âm Катманду 0 bình chọn
05/05/2018 бобови [bg] phát âm бобови 0 bình chọn
05/05/2018 Ереван [bg] phát âm Ереван 0 bình chọn
05/05/2018 Картаген [bg] phát âm Картаген 0 bình chọn
05/05/2018 костарикански [bg] phát âm костарикански 0 bình chọn
05/05/2018 преизказният [bg] phát âm преизказният 0 bình chọn
05/05/2018 преизказно [bg] phát âm преизказно 0 bình chọn
05/05/2018 преизказен [bg] phát âm преизказен 0 bình chọn
05/05/2018 търчане [bg] phát âm търчане 0 bình chọn
05/05/2018 пръстенце [bg] phát âm пръстенце 0 bình chọn
05/05/2018 отсъствам [bg] phát âm отсъствам 0 bình chọn
28/04/2018 мешаница [bg] phát âm мешаница 0 bình chọn
28/04/2018 еноти [bg] phát âm еноти 0 bình chọn
28/04/2018 енот [bg] phát âm енот 0 bình chọn