Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/02/2020 аз съм американец [bg] phát âm аз съм американец 0 bình chọn
23/02/2020 аз съм [bg] phát âm аз съм 0 bình chọn
23/02/2020 парад [bg] phát âm парад 0 bình chọn
15/02/2020 мързи ме [bg] phát âm мързи ме 0 bình chọn
15/02/2020 синоним [bg] phát âm синоним 0 bình chọn
15/02/2020 произволно [bg] phát âm произволно 0 bình chọn
08/02/2020 алергичен [bg] phát âm алергичен 0 bình chọn
08/02/2020 пречистен [bg] phát âm пречистен 0 bình chọn
08/02/2020 консумация [bg] phát âm консумация 1 bình chọn
08/02/2020 семестър [bg] phát âm семестър 0 bình chọn
08/02/2020 формализирам [bg] phát âm формализирам 0 bình chọn
08/02/2020 катапулт [bg] phát âm катапулт 0 bình chọn
08/02/2020 компас [bg] phát âm компас 0 bình chọn
01/02/2020 стипца [bg] phát âm стипца 0 bình chọn
01/02/2020 рафинираност [bg] phát âm рафинираност 0 bình chọn
01/02/2020 рафиниране [bg] phát âm рафиниране 0 bình chọn
01/02/2020 двучленен [bg] phát âm двучленен 0 bình chọn
01/02/2020 биномен [bg] phát âm биномен 0 bình chọn
01/02/2020 двучлен [bg] phát âm двучлен 0 bình chọn
01/02/2020 обзаведен [bg] phát âm обзаведен 0 bình chọn
01/02/2020 бином [bg] phát âm бином 0 bình chọn
25/01/2020 чам [bg] phát âm чам 0 bình chọn
12/01/2020 понятието [bg] phát âm понятието 0 bình chọn
12/01/2020 паразит [bg] phát âm паразит 0 bình chọn
04/01/2020 препотвърждаване [bg] phát âm препотвърждаване 0 bình chọn
04/01/2020 пощипвам [bg] phát âm пощипвам 0 bình chọn
28/12/2019 пресекат [bg] phát âm пресекат 0 bình chọn
28/12/2019 хубав кон [bg] phát âm хубав кон 0 bình chọn
28/12/2019 отстрелям [bg] phát âm отстрелям 0 bình chọn
28/12/2019 уплътнител [bg] phát âm уплътнител 0 bình chọn