Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/04/2018 свободи [bg] phát âm свободи 0 bình chọn
21/04/2018 халюцинирам [bg] phát âm халюцинирам 0 bình chọn
07/04/2018 гневя се [bg] phát âm гневя се 0 bình chọn
07/04/2018 тлея [bg] phát âm тлея 0 bình chọn
02/04/2018 подправяне [bg] phát âm подправяне 0 bình chọn
02/04/2018 изсъхнал [bg] phát âm изсъхнал 0 bình chọn
02/04/2018 отлежал [bg] phát âm отлежал 0 bình chọn
02/04/2018 овкусен [bg] phát âm овкусен 0 bình chọn
24/03/2018 минавайки [bg] phát âm минавайки 0 bình chọn
23/03/2018 акъл [bg] phát âm акъл 0 bình chọn
22/03/2018 крякане [bg] phát âm крякане 0 bình chọn
22/03/2018 блея [bg] phát âm блея 0 bình chọn
22/03/2018 неработещ [bg] phát âm неработещ 0 bình chọn
21/03/2018 спазване [bg] phát âm спазване 0 bình chọn
19/03/2018 грух [bg] phát âm грух 0 bình chọn
19/03/2018 разкопчавам [bg] phát âm разкопчавам 0 bình chọn
19/03/2018 сплетен [bg] phát âm сплетен 0 bình chọn
19/03/2018 пакетирам [bg] phát âm пакетирам 0 bình chọn
18/03/2018 плезя се [bg] phát âm плезя се 0 bình chọn
18/03/2018 плезя [bg] phát âm плезя 0 bình chọn
18/03/2018 Мемфис [bg] phát âm Мемфис 0 bình chọn
18/03/2018 Розова [bg] phát âm Розова 0 bình chọn
18/03/2018 скокливец [bg] phát âm скокливец 0 bình chọn
18/03/2018 Любляна [bg] phát âm Любляна 0 bình chọn
18/03/2018 Любек [bg] phát âm Любек 0 bình chọn
18/03/2018 тревожи [bg] phát âm тревожи 0 bình chọn
18/03/2018 огорчен [bg] phát âm огорчен 0 bình chọn
16/03/2018 поверяване [bg] phát âm поверяване 0 bình chọn
16/03/2018 доставка [bg] phát âm доставка 0 bình chọn
16/03/2018 пратка [bg] phát âm пратка 0 bình chọn