Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/03/2018 сплетен [bg] phát âm сплетен 0 bình chọn
19/03/2018 пакетирам [bg] phát âm пакетирам 0 bình chọn
18/03/2018 плезя се [bg] phát âm плезя се 0 bình chọn
18/03/2018 плезя [bg] phát âm плезя 0 bình chọn
18/03/2018 Мемфис [bg] phát âm Мемфис 0 bình chọn
18/03/2018 Розова [bg] phát âm Розова 0 bình chọn
18/03/2018 скокливец [bg] phát âm скокливец 0 bình chọn
18/03/2018 Любляна [bg] phát âm Любляна 0 bình chọn
18/03/2018 Любек [bg] phát âm Любек 0 bình chọn
18/03/2018 тревожи [bg] phát âm тревожи 0 bình chọn
18/03/2018 огорчен [bg] phát âm огорчен 0 bình chọn
16/03/2018 поверяване [bg] phát âm поверяване 0 bình chọn
16/03/2018 доставка [bg] phát âm доставка 0 bình chọn
16/03/2018 пратка [bg] phát âm пратка 0 bình chọn
12/03/2018 ефективен [bg] phát âm ефективен 0 bình chọn
12/03/2018 предупреждавам [bg] phát âm предупреждавам 0 bình chọn
12/03/2018 инфантилен [bg] phát âm инфантилен 0 bình chọn
12/03/2018 юношески [bg] phát âm юношески 0 bình chọn
12/03/2018 разделен [bg] phát âm разделен 0 bình chọn
12/03/2018 сондирам [bg] phát âm сондирам 0 bình chọn
11/03/2018 касис [bg] phát âm касис 0 bình chọn
11/03/2018 задирам [bg] phát âm задирам 0 bình chọn
10/03/2018 предпоследен [bg] phát âm предпоследен 0 bình chọn
10/03/2018 предният [bg] phát âm предният 0 bình chọn
10/03/2018 предишният [bg] phát âm предишният 0 bình chọn
10/03/2018 водещ [bg] phát âm водещ 0 bình chọn
10/03/2018 генерирам [bg] phát âm генерирам 0 bình chọn
10/03/2018 Уелс [bg] phát âm Уелс 0 bình chọn
10/03/2018 впечатлявам [bg] phát âm впечатлявам 0 bình chọn
10/03/2018 различавам се [bg] phát âm различавам се 0 bình chọn