Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2018 надминавам [bg] phát âm надминавам 0 bình chọn
03/03/2018 прихващам [bg] phát âm прихващам 0 bình chọn
02/03/2018 палачинка [bg] phát âm палачинка 0 bình chọn
01/03/2018 ситна [bg] phát âm ситна 0 bình chọn
01/03/2018 мушичка [bg] phát âm мушичка 0 bình chọn
01/03/2018 Ориноко [bg] phát âm Ориноко 0 bình chọn
01/03/2018 Райна [bg] phát âm Райна 0 bình chọn
01/03/2018 реки [bg] phát âm реки 0 bình chọn
01/03/2018 румена [bg] phát âm румена 0 bình chọn
01/03/2018 шортички [bg] phát âm шортички 0 bình chọn
01/03/2018 паство [bg] phát âm паство 0 bình chọn
01/03/2018 родна [bg] phát âm родна 0 bình chọn
01/03/2018 начинание [bg] phát âm начинание 0 bình chọn
01/03/2018 простотия [bg] phát âm простотия 0 bình chọn
01/03/2018 тъпотия [bg] phát âm тъпотия 0 bình chọn
25/02/2018 прием [bg] phát âm прием 0 bình chọn
25/02/2018 съображение [bg] phát âm съображение 0 bình chọn
24/02/2018 резервати [bg] phát âm резервати 0 bình chọn
24/02/2018 записче [bg] phát âm записче 0 bình chọn
24/02/2018 другоземна [bg] phát âm другоземна 0 bình chọn
24/02/2018 плъхче [bg] phát âm плъхче 0 bình chọn
24/02/2018 панталончета [bg] phát âm панталончета 0 bình chọn
24/02/2018 лопатчица [bg] phát âm лопатчица 0 bình chọn
24/02/2018 чорапогащи [bg] phát âm чорапогащи 0 bình chọn
24/02/2018 шегичка [bg] phát âm шегичка 0 bình chọn
24/02/2018 плъхчета [bg] phát âm плъхчета 0 bình chọn
24/02/2018 котенца [bg] phát âm котенца 0 bình chọn
24/02/2018 Палечка [bg] phát âm Палечка 0 bình chọn
24/02/2018 трохички [bg] phát âm трохички 0 bình chọn
24/02/2018 трохичка [bg] phát âm трохичка 0 bình chọn