Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/03/2018 ефективен [bg] phát âm ефективен 0 bình chọn
12/03/2018 предупреждавам [bg] phát âm предупреждавам 0 bình chọn
12/03/2018 инфантилен [bg] phát âm инфантилен 0 bình chọn
12/03/2018 юношески [bg] phát âm юношески 0 bình chọn
12/03/2018 разделен [bg] phát âm разделен 0 bình chọn
12/03/2018 сондирам [bg] phát âm сондирам 0 bình chọn
11/03/2018 касис [bg] phát âm касис 0 bình chọn
11/03/2018 задирам [bg] phát âm задирам 0 bình chọn
10/03/2018 предпоследен [bg] phát âm предпоследен 0 bình chọn
10/03/2018 предният [bg] phát âm предният 0 bình chọn
10/03/2018 предишният [bg] phát âm предишният 0 bình chọn
10/03/2018 водещ [bg] phát âm водещ 0 bình chọn
10/03/2018 генерирам [bg] phát âm генерирам 0 bình chọn
10/03/2018 Уелс [bg] phát âm Уелс 0 bình chọn
10/03/2018 впечатлявам [bg] phát âm впечатлявам 0 bình chọn
10/03/2018 различавам се [bg] phát âm различавам се 0 bình chọn
03/03/2018 надминавам [bg] phát âm надминавам 0 bình chọn
03/03/2018 прихващам [bg] phát âm прихващам 0 bình chọn
02/03/2018 палачинка [bg] phát âm палачинка 0 bình chọn
01/03/2018 ситна [bg] phát âm ситна 0 bình chọn
01/03/2018 мушичка [bg] phát âm мушичка 0 bình chọn
01/03/2018 Ориноко [bg] phát âm Ориноко 0 bình chọn
01/03/2018 Райна [bg] phát âm Райна 0 bình chọn
01/03/2018 реки [bg] phát âm реки 0 bình chọn
01/03/2018 румена [bg] phát âm румена 0 bình chọn
01/03/2018 шортички [bg] phát âm шортички 0 bình chọn
01/03/2018 паство [bg] phát âm паство 0 bình chọn
01/03/2018 родна [bg] phát âm родна 0 bình chọn
01/03/2018 начинание [bg] phát âm начинание 0 bình chọn
01/03/2018 простотия [bg] phát âm простотия 0 bình chọn