Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2019 гукам [bg] phát âm гукам 0 bình chọn
27/07/2019 кукуригам [bg] phát âm кукуригам 0 bình chọn
27/07/2019 пъчене [bg] phát âm пъчене 0 bình chọn
25/07/2019 загубеняк [bg] phát âm загубеняк 0 bình chọn
25/07/2019 жулене [bg] phát âm жулене 0 bình chọn
24/07/2019 отбелязан [bg] phát âm отбелязан 0 bình chọn
24/07/2019 белязан [bg] phát âm белязан 0 bình chọn
13/07/2019 процесия [bg] phát âm процесия 0 bình chọn
13/07/2019 шествам [bg] phát âm шествам 0 bình chọn
13/07/2019 обработвам [bg] phát âm обработвам 0 bình chọn
13/07/2019 производство [bg] phát âm производство 0 bình chọn
13/07/2019 действие [bg] phát âm действие 0 bình chọn
13/07/2019 кочан [bg] phát âm кочан 0 bình chọn
13/07/2019 процес [bg] phát âm процес 0 bình chọn
02/07/2019 кадифе [bg] phát âm кадифе 0 bình chọn
02/07/2019 спекулирам [bg] phát âm спекулирам 0 bình chọn
29/06/2019 опакован [bg] phát âm опакован 0 bình chọn
25/06/2019 хомосексуалност [bg] phát âm хомосексуалност 0 bình chọn
25/06/2019 пуяк [bg] phát âm пуяк 0 bình chọn
25/06/2019 въвлечен съм [bg] phát âm въвлечен съм 0 bình chọn
22/06/2019 срещна [bg] phát âm срещна 0 bình chọn
22/06/2019 послужа [bg] phát âm послужа 0 bình chọn
22/06/2019 същ [bg] phát âm същ 0 bình chọn
22/06/2019 отразяване [bg] phát âm отразяване 0 bình chọn
14/06/2019 бъда [bg] phát âm бъда 0 bình chọn
14/06/2019 успея [bg] phát âm успея 0 bình chọn
14/06/2019 объркване [bg] phát âm объркване 0 bình chọn
08/06/2019 паралия [bg] phát âm паралия 0 bình chọn
08/06/2019 опаричен [bg] phát âm опаричен 0 bình chọn
08/06/2019 отговоря [bg] phát âm отговоря 0 bình chọn