Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2018 амбалаж [bg] phát âm амбалаж 0 bình chọn
18/11/2018 амплоа [bg] phát âm амплоа 0 bình chọn
18/11/2018 комфорт [bg] phát âm комфорт 0 bình chọn
10/11/2018 шпековам [bg] phát âm шпековам 0 bình chọn
03/11/2018 улеснение [bg] phát âm улеснение 0 bình chọn
03/11/2018 естественост [bg] phát âm естественост 0 bình chọn
03/11/2018 непринуденост [bg] phát âm непринуденост 0 bình chọn
03/11/2018 леснота [bg] phát âm леснота 0 bình chọn
16/09/2018 паша [bg] phát âm паша 0 bình chọn
16/09/2018 урок [bg] phát âm урок 0 bình chọn
16/09/2018 доказан [bg] phát âm доказан 0 bình chọn
16/09/2018 демостративен [bg] phát âm демостративен 0 bình chọn
16/09/2018 Доказано [bg] phát âm Доказано 0 bình chọn
16/09/2018 демонстративно [bg] phát âm демонстративно 0 bình chọn
09/09/2018 тревопасни [bg] phát âm тревопасни 0 bình chọn
09/09/2018 тревопасна [bg] phát âm тревопасна 0 bình chọn
09/09/2018 тревопасен [bg] phát âm тревопасен 0 bình chọn
12/08/2018 припирам [bg] phát âm припирам 0 bình chọn
12/08/2018 натискам [bg] phát âm натискам 0 bình chọn
05/08/2018 бримка [bg] phát âm бримка 0 bình chọn
05/08/2018 бод [bg] phát âm бод 0 bình chọn
05/08/2018 плетка [bg] phát âm плетка 0 bình chọn
27/07/2018 запек [bg] phát âm запек 0 bình chọn
27/07/2018 породист [bg] phát âm породист 0 bình chọn
27/07/2018 родословно дърво [bg] phát âm родословно дърво 0 bình chọn
27/07/2018 събуди [bg] phát âm събуди 0 bình chọn
27/07/2018 родословие [bg] phát âm родословие 0 bình chọn
27/07/2018 порода [bg] phát âm порода 0 bình chọn
22/07/2018 тръгващ [bg] phát âm тръгващ 0 bình chọn
22/07/2018 заминаващ [bg] phát âm заминаващ 0 bình chọn