Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/07/2018 заминаващ [bg] phát âm заминаващ 0 bình chọn
22/07/2018 излизащ [bg] phát âm излизащ 0 bình chọn
18/07/2018 капкомер [bg] phát âm капкомер 0 bình chọn
01/07/2018 Камбаните [bg] phát âm Камбаните 0 bình chọn
01/07/2018 съединеннте американски щати [bg] phát âm съединеннте американски щати 0 bình chọn
01/07/2018 чекна [bg] phát âm чекна 0 bình chọn
01/07/2018 чекна се [bg] phát âm чекна се 0 bình chọn
28/06/2018 разпокъсан [bg] phát âm разпокъсан 0 bình chọn
28/06/2018 Бийтълс [bg] phát âm Бийтълс 0 bình chọn
28/06/2018 неуточнен [bg] phát âm неуточнен 0 bình chọn
28/06/2018 Со́фия [bg] phát âm Со́фия 0 bình chọn
28/06/2018 заговорям [bg] phát âm заговорям 0 bình chọn
28/06/2018 радикален [bg] phát âm радикален 0 bình chọn
22/06/2018 пълнота [bg] phát âm пълнота 0 bình chọn
19/06/2018 корабокрушенец [bg] phát âm корабокрушенец 0 bình chọn
19/06/2018 камериерка [bg] phát âm камериерка 0 bình chọn
19/06/2018 коминочистач [bg] phát âm коминочистач 0 bình chọn
19/06/2018 метене [bg] phát âm метене 0 bình chọn
19/06/2018 заковано [bg] phát âm заковано 0 bình chọn
18/06/2018 счупено [bg] phát âm счупено 0 bình chọn
18/06/2018 сухожилие [bg] phát âm сухожилие 0 bình chọn
18/06/2018 немирен [bg] phát âm немирен 0 bình chọn
16/06/2018 наопаки [bg] phát âm наопаки 0 bình chọn
12/06/2018 покой [bg] phát âm покой 0 bình chọn
12/06/2018 достатъчен съм [bg] phát âm достатъчен съм 0 bình chọn
09/06/2018 закусчица [bg] phát âm закусчица 0 bình chọn
09/06/2018 кайсийка [bg] phát âm кайсийка 0 bình chọn
09/06/2018 Моя любов [bg] phát âm Моя любов 0 bình chọn
09/06/2018 Земи [bg] phát âm Земи 0 bình chọn
09/06/2018 монолит [bg] phát âm монолит 0 bình chọn