Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/05/2018 Ереван [bg] phát âm Ереван 0 bình chọn
05/05/2018 Картаген [bg] phát âm Картаген 0 bình chọn
05/05/2018 костарикански [bg] phát âm костарикански 0 bình chọn
05/05/2018 преизказният [bg] phát âm преизказният 0 bình chọn
05/05/2018 преизказно [bg] phát âm преизказно 0 bình chọn
05/05/2018 преизказен [bg] phát âm преизказен 0 bình chọn
05/05/2018 търчане [bg] phát âm търчане 0 bình chọn
05/05/2018 пръстенце [bg] phát âm пръстенце 0 bình chọn
05/05/2018 отсъствам [bg] phát âm отсъствам 0 bình chọn
28/04/2018 мешаница [bg] phát âm мешаница 0 bình chọn
28/04/2018 еноти [bg] phát âm еноти 0 bình chọn
28/04/2018 енот [bg] phát âm енот 0 bình chọn
28/04/2018 Природно [bg] phát âm Природно 0 bình chọn
28/04/2018 ъперкът [bg] phát âm ъперкът 0 bình chọn
28/04/2018 екватор [bg] phát âm екватор 0 bình chọn
28/04/2018 дилър [bg] phát âm дилър 0 bình chọn
28/04/2018 топла [bg] phát âm топла 0 bình chọn
28/04/2018 студена [bg] phát âm студена 0 bình chọn
28/04/2018 любовта [bg] phát âm любовта 0 bình chọn
28/04/2018 жокей [bg] phát âm жокей 0 bình chọn
28/04/2018 акрил [bg] phát âm акрил 0 bình chọn
28/04/2018 апатия [bg] phát âm апатия 0 bình chọn
28/04/2018 маратон [bg] phát âm маратон 0 bình chọn
28/04/2018 ромб [bg] phát âm ромб 0 bình chọn
28/04/2018 диета [bg] phát âm диета 0 bình chọn
28/04/2018 стил [bg] phát âm стил 0 bình chọn
28/04/2018 чужденец [bg] phát âm чужденец 0 bình chọn
28/04/2018 лазер [bg] phát âm лазер 0 bình chọn
28/04/2018 Мексико [bg] phát âm Мексико 0 bình chọn
28/04/2018 аквакултура [bg] phát âm аквакултура 0 bình chọn