Thành viên:

i100

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của i100

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2018 Мексико [bg] phát âm Мексико 0 bình chọn
28/04/2018 аквакултура [bg] phát âm аквакултура 0 bình chọn
28/04/2018 Алое [bg] phát âm Алое 0 bình chọn
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] phát âm Бяломорска Македония 0 bình chọn
28/04/2018 удряне [bg] phát âm удряне 0 bình chọn
28/04/2018 Атлантика [bg] phát âm Атлантика 0 bình chọn
28/04/2018 бадминтон [bg] phát âm бадминтон 0 bình chọn
28/04/2018 Апенински полуостров [bg] phát âm Апенински полуостров 0 bình chọn
28/04/2018 хималайски [bg] phát âm хималайски 0 bình chọn
28/04/2018 Връбница [bg] phát âm Връбница 0 bình chọn
28/04/2018 по-далече [bg] phát âm по-далече 0 bình chọn
28/04/2018 босненски [bg] phát âm босненски 0 bình chọn
28/04/2018 извеза [bg] phát âm извеза 0 bình chọn
28/04/2018 природна [bg] phát âm природна 0 bình chọn
28/04/2018 таралеже [bg] phát âm таралеже 0 bình chọn
28/04/2018 апартаментче [bg] phát âm апартаментче 0 bình chọn
28/04/2018 ключето [bg] phát âm ключето 0 bình chọn
28/04/2018 книжарничка [bg] phát âm книжарничка 0 bình chọn
28/04/2018 ключета [bg] phát âm ключета 0 bình chọn
28/04/2018 пръстенчета [bg] phát âm пръстенчета 0 bình chọn
28/04/2018 Монблан [bg] phát âm Монблан 0 bình chọn
28/04/2018 Памир [bg] phát âm Памир 0 bình chọn
28/04/2018 Коста Рика [bg] phát âm Коста Рика 0 bình chọn
28/04/2018 Панама [bg] phát âm Панама 0 bình chọn
28/04/2018 колумбийски [bg] phát âm колумбийски 0 bình chọn
28/04/2018 круиз [bg] phát âm круиз 0 bình chọn
28/04/2018 косатка [bg] phát âm косатка 0 bình chọn
28/04/2018 колачета [bg] phát âm колачета 0 bình chọn
28/04/2018 манджурски [bg] phát âm манджурски 0 bình chọn
28/04/2018 Цариградско [bg] phát âm Цариградско 0 bình chọn