Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/02/2019 gréasáiní [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 búdán [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 coigealach [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 comhla breac [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 gaige na maige [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 bóicín beorach [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 alabárd [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 tíne thanaide [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 gabhairín [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 teanngháire [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 seordán [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
15/10/2018 seadbhraon [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/10/2018 spéircac [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/10/2018 dearglach [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
04/05/2018 Palouse [en] phát âm Palouse Của lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] phát âm neamhinscne Của Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2018 An 33ú [ga] phát âm An 33ú Của BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] phát âm Mac Gabhann Của Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] phát âm ghníomh Của BridEilis
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] phát âm Comhthrom Féinne Của seana
07/12/2014 héisc [ga] phát âm héisc Của seana
07/12/2014 fhíon [ga] phát âm fhíon Của Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] phát âm dtaisce Của seana
07/12/2014 cháis [ga] phát âm cháis Của Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] phát âm bhfíon Của Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] phát âm A Bhairbre Của Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] phát âm Ní Mhaoildomhnaigh Của BridEilis
04/06/2014 urnaithe [ga] phát âm urnaithe Của BridEilis