Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/08/2020 Genntraighe [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
11/08/2020 Golltraighe [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
11/08/2020 Suantraighe [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
23/06/2020 Níl cíos, cás ná cathú orainn. [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
03/06/2020 Tá daoine gorma tábhachtach! [ga] phát âm Tá daoine gorma tábhachtach! Của lyiriyah
05/01/2020 An áit thíos [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
19/10/2019 buaicphointe [ga] phát âm buaicphointe Của BridEilis
22/02/2019 gréasánaí [ga] phát âm gréasánaí Của BridEilis
12/12/2018 Stadtluft macht frei. [de] phát âm Stadtluft macht frei. Của gerd0815
15/10/2018 búdán [ga] phát âm búdán Của BridEilis
15/10/2018 coigealach [ga] phát âm coigealach Của BridEilis
15/10/2018 comhla breac [ga] phát âm comhla breac Của BridEilis
15/10/2018 gaige na maige [ga] phát âm gaige na maige Của BridEilis
15/10/2018 boicín beorach [ga] phát âm boicín beorach Của BridEilis
15/10/2018 alabárd [ga] phát âm alabárd Của BridEilis
15/10/2018 tíne thanaide [ga] phát âm tíne thanaide Của BridEilis
15/10/2018 gabhairín [ga] phát âm gabhairín Của BridEilis
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] phát âm iníon gaoithe Của BridEilis
15/10/2018 teanngháire [ga] phát âm teanngháire Của BridEilis
15/10/2018 seoithín na gaoithe sna crainn [ga] phát âm seoithín na gaoithe sna crainn Của BridEilis
15/10/2018 seordán [ga] phát âm seordán Của BridEilis
15/10/2018 seadbhraon [ga] phát âm seadbhraon Của BridEilis
12/10/2018 dearglach [ga] phát âm dearglach Của BridEilis
04/05/2018 Palouse [en] phát âm Palouse Của lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] phát âm neamhinscne Của Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2018 An contae breise is deise [ga] phát âm An contae breise is deise Của BridEilis
08/03/2018 An 33ú [ga] phát âm An 33ú Của BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] phát âm Mac Gabhann Của Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] phát âm ghníomh Của BridEilis