Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/06/2014 urnaí [ga] phát âm urnaí Của BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] phát âm foilseacháin Của BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] phát âm gabhdóg Của Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] phát âm réamhráite Của BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] phát âm rabhlóg Của BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] phát âm macaomh Của Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] phát âm Lasairfhíona Của Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] phát âm chiseach Của BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] phát âm dílleacht Của BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] phát âm néalríomhaireacht Của BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] phát âm féigniú Của BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] phát âm tobshlua Của BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] phát âm sciobchomhrá Của BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] phát âm dércínteoir Của BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] phát âm uaschúrsáil Của BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] phát âm scáileastát Của BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] phát âm pitseáma aonphíosa Của BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] phát âm triúracht Của BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] phát âm féinphic Của BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] phát âm áitiú go Của BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] phát âm á dheisiú Của BridEilis
09/07/2013 tiúin [ga] phát âm tiúin Của BridEilis
09/07/2013 siúl trí [ga] phát âm siúl trí Của BridEilis
09/07/2013 sainiúil [ga] phát âm sainiúil Của BridEilis
09/07/2013 rud a ídiú [ga] phát âm rud a ídiú Của BridEilis
09/07/2013 parasiúit [ga] phát âm parasiúit Của BridEilis
09/07/2013 oiriúnaigh [ga] phát âm oiriúnaigh Của BridEilis
09/07/2013 oiliúint [ga] phát âm oiliúint Của BridEilis
09/07/2013 nimhiú bia [ga] phát âm nimhiú bia Của BridEilis
09/07/2013 is fiú [ga] phát âm is fiú Của BridEilis