Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 ábhar imní [ga] phát âm ábhar imní Của BridEilis
09/07/2013 tá siorradh beag isteach ann [ga] phát âm tá siorradh beag isteach ann Của BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] phát âm tá imní air Của BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] phát âm tuigim thú Của BridEilis
09/07/2013 tionól [ga] phát âm tionól Của BridEilis
09/07/2013 tiontaigh [ga] phát âm tiontaigh Của BridEilis
09/07/2013 tionscnamh [ga] phát âm tionscnamh Của BridEilis
09/07/2013 tionscain [ga] phát âm tionscain Của BridEilis
09/07/2013 tinte [ga] phát âm tinte Của BridEilis
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] phát âm sciorrbhuille Của BridEilis
09/07/2013 sciorradh focail [ga] phát âm sciorradh focail Của BridEilis
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] phát âm rud a idirdhealú ó Của BridEilis
09/07/2013 piorra don leann [ga] phát âm piorra don leann Của BridEilis
09/07/2013 paitinnigh [ga] phát âm paitinnigh Của BridEilis
09/07/2013 noda imill [ga] phát âm noda imill Của BridEilis
09/07/2013 mionrabh [ga] phát âm mionrabh Của BridEilis
09/07/2013 mionchuntas [ga] phát âm mionchuntas Của BridEilis
09/07/2013 limistéar [ga] phát âm limistéar Của BridEilis
09/07/2013 lena linn [ga] phát âm lena linn Của BridEilis
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] phát âm Is dóigh liom Của BridEilis
09/07/2013 Is mian liom [ga] phát âm Is mian liom Của BridEilis
09/07/2013 Is maith liom [ga] phát âm Is maith liom Của BridEilis
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] phát âm is liomsa é sin Của BridEilis
09/07/2013 is cuma liom [ga] phát âm is cuma liom Của BridEilis
09/07/2013 ionga méire [ga] phát âm ionga méire Của BridEilis
09/07/2013 ionchais [ga] phát âm ionchais Của BridEilis
09/07/2013 ionathar [ga] phát âm ionathar Của BridEilis
09/07/2013 in Éirinn [ga] phát âm in Éirinn Của BridEilis
09/07/2013 imscrúdú [ga] phát âm imscrúdú Của BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] phát âm imbhualadh Của BridEilis