Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 imscrúdú [ga] phát âm imscrúdú Của BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] phát âm imbhualadh Của BridEilis
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] phát âm idirdhealú pá Của BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] phát âm géaruillinn Của BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] phát âm go cinnte Của BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] phát âm glinne Của BridEilis
09/07/2013 glaca pinn [ga] phát âm glaca pinn Của BridEilis
09/07/2013 giorraigh [ga] phát âm giorraigh Của BridEilis
09/07/2013 gaoth chinn [ga] phát âm gaoth chinn Của BridEilis
09/07/2013 fiontar gnó [ga] phát âm fiontar gnó Của BridEilis
09/07/2013 finné fir [ga] phát âm finné fir Của BridEilis
09/07/2013 filleadh ar [ga] phát âm filleadh ar Của BridEilis
09/07/2013 eilimint [ga] phát âm eilimint Của BridEilis
09/07/2013 d'imigh sé [ga] phát âm d'imigh sé Của BridEilis
09/07/2013 crios iompair [ga] phát âm crios iompair Của BridEilis
09/07/2013 cionroinn [ga] phát âm cionroinn Của BridEilis
09/07/2013 cion ar [ga] phát âm cion ar Của BridEilis
09/07/2013 cinntiú [ga] phát âm cinntiú Của BridEilis
09/07/2013 cinntithe [ga] phát âm cinntithe Của BridEilis
09/07/2013 cinntigh [ga] phát âm cinntigh Của BridEilis
09/07/2013 ar fionraí [ga] phát âm ar fionraí Của BridEilis
09/07/2013 an t-iomlán [ga] phát âm an t-iomlán Của BridEilis
09/07/2013 ar na bairillí [ga] phát âm ar na bairillí Của BridEilis
09/07/2013 am dinnéir [ga] phát âm am dinnéir Của BridEilis
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] phát âm tionscal tinteáin Của BridEilis
09/07/2013 sáinn! [ga] phát âm sáinn! Của BridEilis
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] phát âm stáisiún dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 seirbheáil [ga] phát âm seirbheáil Của BridEilis
09/07/2013 saighneáil [ga] phát âm saighneáil Của BridEilis
09/07/2013 rud a líneáil [ga] phát âm rud a líneáil Của BridEilis