Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 inis faoi [ga] phát âm inis faoi Của BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] phát âm glaoigh ar Của BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] phát âm gaofar Của BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] phát âm faoin tuath Của BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] phát âm faoin gcéad Của BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] phát âm faoi éide Của BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] phát âm faoi smacht Của BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] phát âm faoi sin Của BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] phát âm faoi shiúl Của BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] phát âm faoi seo Của BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] phát âm faoi rún Của BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] phát âm faoi mar Của BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] phát âm faoi ghruaim Của BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] phát âm faoi ghlas Của BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] phát âm faoi bhannaí Của BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] phát âm faoi bhanna Của BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] phát âm faoi adhall Của BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] phát âm dul faoi arm Của BridEilis
09/07/2013 craol [ga] phát âm craol Của BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] phát âm cairde gaoil Của BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] phát âm béal faoi Của BridEilis
09/07/2013 baoite beo [ga] phát âm baoite beo Của BridEilis
09/07/2013 ar saoire [ga] phát âm ar saoire Của BridEilis
09/07/2013 aontú [ga] phát âm aontú Của BridEilis
09/07/2013 aontú le [ga] phát âm aontú le Của BridEilis
09/07/2013 aoi [ga] phát âm aoi Của BridEilis
09/07/2013 an maos [ga] phát âm an maos Của BridEilis
09/07/2013 An Laoi [ga] phát âm An Laoi Của BridEilis
09/07/2013 taisc [ga] phát âm taisc Của BridEilis
09/07/2013 scair [ga] phát âm scair Của BridEilis