Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 mealltar le [ga] phát âm mealltar le Của BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] phát âm meall leat Của BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] phát âm mallmhuir Của BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] phát âm m'anam! Của BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] phát âm log ann Của BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] phát âm leachtlann Của BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] phát âm le greann Của BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] phát âm le barr áidh Của BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] phát âm Inse Ghall Của BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] phát âm in ard a chinn Của BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] phát âm iarratasóir Của BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] phát âm ianlann Của BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] phát âm iall bróige Của BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] phát âm i bhfarraige Của BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] phát âm hata ard Của BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] phát âm halla baile Của BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] phát âm grúdlann Của BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] phát âm gruama Của BridEilis
09/07/2013 grean [ga] phát âm grean Của BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] phát âm greamú do Của BridEilis
09/07/2013 go mall [ga] phát âm go mall Của BridEilis
09/07/2013 go dall [ga] phát âm go dall Của BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] phát âm gearrthán Của BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] phát âm gearrchuid Của BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] phát âm gearrbhrístí Của BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] phát âm gearradh ar Của BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] phát âm gearr-léas Của BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] phát âm gan í Của BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] phát âm gan é Của BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] phát âm gan chiall Của BridEilis