Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/3 phát âm

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
An 33ú [ga] phát âm An 33ú Của BridEilis
gabh [ga] phát âm gabh Của generalbelly
feicim [ga] phát âm feicim Của Brendan