Thành viên:

idmaldo1985

Đăng ký phát âm của idmaldo1985

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2013 pecan [en] phát âm pecan -1 bình chọn
10/01/2013 pecan pie [en] phát âm pecan pie 0 bình chọn
10/01/2013 penalty [en] phát âm penalty 0 bình chọn
10/01/2013 anti [en] phát âm anti 0 bình chọn
10/01/2013 Ivan [en] phát âm Ivan -1 bình chọn
10/01/2013 death penalty [en] phát âm death penalty 0 bình chọn