Thành viên:

impermary

Đăng ký phát âm của impermary

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
04/09/2011 Vas-y ! [fr] phát âm vas-y ! 0 bình chọn