Thành viên:

impermary

Đăng ký phát âm của impermary

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2016 Vas-y ! [fr] phát âm Vas-y ! 0 bình chọn
04/09/2011 maman [fr] phát âm maman 0 bình chọn
04/09/2011 levrette [fr] phát âm levrette 0 bình chọn
04/09/2011 chut-euh ! [fr] phát âm chut-euh ! 0 bình chọn
04/09/2011 Si je me lève [fr] phát âm Si je me lève 0 bình chọn
04/09/2011 si besoin est [fr] phát âm si besoin est 0 bình chọn
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] phát âm si j'ose le dire 1 bình chọn
04/09/2011 chacun sa merde [fr] phát âm chacun sa merde 1 bình chọn
04/09/2011 foutre la merde [fr] phát âm foutre la merde 0 bình chọn
04/09/2011 merde [fr] phát âm merde 5 bình chọn
04/09/2011 sauvages [fr] phát âm sauvages 0 bình chọn
04/09/2011 sixtine [fr] phát âm sixtine 0 bình chọn