Thành viên:

incazzata

Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/08/2019 bronzu [scn] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
24/08/2019 viddi [scn] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
24/08/2019 grigiu [scn] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
24/08/2019 vuatri [scn] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
24/08/2019 nuatri [scn] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
25/07/2016 si appollaiano [it] phát âm si appollaiano Của edoard0
13/05/2016 grassottello [it] phát âm grassottello Của giorgiospizzi
13/05/2016 apprezziamo [it] phát âm apprezziamo Của giorgiospizzi
13/05/2016 centelliniamo [it] phát âm centelliniamo Của giorgiospizzi
13/05/2016 sbafiamo [it] phát âm sbafiamo Của giorgiospizzi
13/05/2016 assaporiamo [it] phát âm assaporiamo Của giorgiospizzi
13/05/2016 gastromania [it] phát âm gastromania Của giorgiospizzi
05/05/2016 cinguettando [it] phát âm cinguettando Của giorgiospizzi
18/04/2016 ของคุณ [th] phát âm ของคุณ Của meimeimewmew
18/03/2016 scortecciato [it] phát âm scortecciato Của mikyllo
18/03/2016 augurarle [it] phát âm augurarle Của mikyllo
08/01/2016 ยี่สิบแปด [th] phát âm ยี่สิบแปด Của Chaviga
19/09/2014 Rancilio [it] phát âm Rancilio Của Annavox
28/04/2013 Cefalonia [it] phát âm Cefalonia Của Giank12345678
28/04/2013 Montelusa [it] phát âm Montelusa Của Giank12345678
28/04/2013 Vigata [it] phát âm Vigata Của Giank12345678
02/12/2012 scrippelle [it] phát âm scrippelle Của irretendo
02/12/2012 Controguerra [it] phát âm Controguerra Của Furex
24/11/2012 autoreggente [it] phát âm autoreggente Của Wolfsblut
24/11/2012 calunniosamente [it] phát âm calunniosamente Của mikeluna
23/11/2012 riconoscendo [it] phát âm riconoscendo Của distace
23/11/2012 riconosciute [it] phát âm riconosciute Của mikeluna
23/11/2012 isoglossa [it] phát âm isoglossa Của Wolfsblut
23/11/2012 Cittaducale [it] phát âm Cittaducale Của Wolfsblut
23/11/2012 Aufidena [it] phát âm Aufidena Của Giank12345678