Thành viên:

irretendo

Đăng ký phát âm của irretendo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2012 scrippelle [it] phát âm scrippelle 0 bình chọn