Thành viên:

isabetta

Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2010 aumento [it] phát âm aumento 0 bình chọn
10/06/2010 turista [it] phát âm turista 0 bình chọn
10/06/2010 turismo [it] phát âm turismo 0 bình chọn
10/06/2010 emergente [it] phát âm emergente 0 bình chọn
10/06/2010 intenso [it] phát âm intenso 0 bình chọn
10/06/2010 medio [it] phát âm medio 0 bình chọn
10/06/2010 temperatura [it] phát âm temperatura 0 bình chọn
10/06/2010 casco [it] phát âm casco 0 bình chọn
10/06/2010 manta [it] phát âm manta 0 bình chọn
10/06/2010 frase [it] phát âm frase 1 bình chọn
10/06/2010 normalmente [it] phát âm normalmente 0 bình chọn
10/06/2010 distintivo [it] phát âm distintivo 0 bình chọn
10/06/2010 po' [it] phát âm po' 0 bình chọn
10/06/2010 Gianfranco [it] phát âm Gianfranco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 Jury Chechi [it] phát âm Jury Chechi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 campanelli [it] phát âm campanelli 0 bình chọn
09/06/2010 svolgendo [it] phát âm svolgendo 0 bình chọn
09/06/2010 ovvia [it] phát âm ovvia 0 bình chọn
09/06/2010 sottilissimo [it] phát âm sottilissimo 0 bình chọn
09/06/2010 sostanzialmente [it] phát âm sostanzialmente 0 bình chọn
09/06/2010 avverrà [it] phát âm avverrà 0 bình chọn
09/06/2010 superflue [it] phát âm superflue 0 bình chọn
09/06/2010 sembreranno [it] phát âm sembreranno 0 bình chọn
09/06/2010 insostituibili [it] phát âm insostituibili 0 bình chọn
09/06/2010 collegarsi [it] phát âm collegarsi 0 bình chọn
09/06/2010 inimmaginabili [it] phát âm inimmaginabili 0 bình chọn
09/06/2010 sviluppa [it] phát âm sviluppa 0 bình chọn
09/06/2010 affiancheranno [it] phát âm affiancheranno 0 bình chọn
09/06/2010 intrattenimento [it] phát âm intrattenimento 0 bình chọn
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] phát âm Nastagio degli Onesti 0 bình chọn