Thành viên:

isabetta

Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2010 disciplina [it] phát âm disciplina 0 bình chọn
07/06/2010 cerebrale [it] phát âm cerebrale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2010 rilassamento [it] phát âm rilassamento 0 bình chọn
07/06/2010 riducono [it] phát âm riducono 0 bình chọn
04/06/2010 pesto [it] phát âm pesto 0 bình chọn
04/06/2010 vegetariano [it] phát âm vegetariano 0 bình chọn
04/06/2010 operatore [it] phát âm operatore 0 bình chọn
03/06/2010 eroe della Resistenza [it] phát âm eroe della Resistenza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/06/2010 Sveva [it] phát âm Sveva 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/06/2010 Marchesini [it] phát âm Marchesini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/06/2010 sfuggirci [it] phát âm sfuggirci 0 bình chọn
03/06/2010 ventiseienne [it] phát âm ventiseienne 0 bình chọn
03/06/2010 rassicurazione [it] phát âm rassicurazione 0 bình chọn
03/06/2010 disponibili [it] phát âm disponibili 0 bình chọn
03/06/2010 sovrannaturale [it] phát âm sovrannaturale 0 bình chọn
03/06/2010 rescissione [it] phát âm rescissione 0 bình chọn
03/06/2010 preparazione [it] phát âm preparazione 0 bình chọn
01/06/2010 Boccaccio [it] phát âm Boccaccio 0 bình chọn
01/06/2010 perseveranza [it] phát âm perseveranza 0 bình chọn
31/05/2010 vasta [it] phát âm vasta 0 bình chọn
31/05/2010 Fila [it] phát âm Fila 1 bình chọn
31/05/2010 orecchino [it] phát âm orecchino 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2010 dalla [it] phát âm dalla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2010 trovano [it] phát âm trovano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2010 costano [it] phát âm costano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2010 Via Montenapoleone [it] phát âm Via Montenapoleone 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2010 Tenimenti Angelini [it] phát âm Tenimenti Angelini 0 bình chọn
31/05/2010 funghi secchi [it] phát âm funghi secchi 0 bình chọn
28/05/2010 tozzo [it] phát âm tozzo 0 bình chọn
28/05/2010 Ghiberti [it] phát âm Ghiberti 0 bình chọn