Thành viên:

isabetta

Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2010 dolcelatte [it] phát âm dolcelatte 0 bình chọn
28/05/2010 equina [it] phát âm equina 0 bình chọn
28/05/2010 dilatare [it] phát âm dilatare 0 bình chọn
28/05/2010 levriero [it] phát âm levriero 0 bình chọn
28/05/2010 recalcitrare [it] phát âm recalcitrare 0 bình chọn
28/05/2010 ribattere [it] phát âm ribattere 0 bình chọn
28/05/2010 fermacravatta [it] phát âm fermacravatta 0 bình chọn
28/05/2010 benefattore [it] phát âm benefattore 0 bình chọn
28/05/2010 devastatore [it] phát âm devastatore 0 bình chọn
28/05/2010 staffe [it] phát âm staffe 0 bình chọn
28/05/2010 improvvisa [it] phát âm improvvisa 0 bình chọn
28/05/2010 purosangue [it] phát âm purosangue 0 bình chọn
28/05/2010 meticcio [it] phát âm meticcio 0 bình chọn
28/05/2010 fronteggiare [it] phát âm fronteggiare 0 bình chọn
28/05/2010 diroccato [it] phát âm diroccato 0 bình chọn
28/05/2010 irrisolte [it] phát âm irrisolte 0 bình chọn
28/05/2010 frusciare [it] phát âm frusciare 0 bình chọn
28/05/2010 fruscio [it] phát âm fruscio 0 bình chọn
28/05/2010 istantaneo [it] phát âm istantaneo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2010 concreto [it] phát âm concreto 0 bình chọn
27/05/2010 Federico Marchetti [it] phát âm Federico Marchetti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2010 Simone Pepe [it] phát âm Simone Pepe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2010 Giuseppe Rossi [it] phát âm Giuseppe Rossi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2010 assassinato [it] phát âm assassinato 0 bình chọn
27/05/2010 Marcello Lippi [it] phát âm Marcello Lippi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2010 contemporaneamente [it] phát âm contemporaneamente 0 bình chọn
24/05/2010 Goffredo [it] phát âm Goffredo 0 bình chọn
24/05/2010 Pancrazio [it] phát âm Pancrazio 0 bình chọn
24/05/2010 Pantaleone [it] phát âm Pantaleone 0 bình chọn
24/05/2010 Pasqualina [it] phát âm Pasqualina 0 bình chọn