Thành viên:

isabetta

Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2010 Pasqualino [it] phát âm Pasqualino 0 bình chọn
24/05/2010 Pierina [it] phát âm Pierina 0 bình chọn
24/05/2010 Piera [it] phát âm Piera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2010 Pietrina [it] phát âm Pietrina 0 bình chọn
24/05/2010 Prudenzio [it] phát âm Prudenzio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2010 Porfirio [it] phát âm Porfirio 0 bình chọn
24/05/2010 Geltrude [it] phát âm Geltrude 0 bình chọn
24/05/2010 Gerolamo [it] phát âm Gerolamo 0 bình chọn
24/05/2010 Giraldo [it] phát âm Giraldo 0 bình chọn
24/05/2010 Giuseppa [it] phát âm Giuseppa 0 bình chọn
24/05/2010 Giustina [it] phát âm Giustina 0 bình chọn
24/05/2010 Giustino [it] phát âm Giustino 0 bình chọn
24/05/2010 Graziana [it] phát âm Graziana 0 bình chọn
24/05/2010 correzione [it] phát âm correzione 0 bình chọn
20/05/2010 Plinio il Vecchio [it] phát âm Plinio il Vecchio 0 bình chọn
20/05/2010 a te [it] phát âm a te 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/05/2010 guida [it] phát âm guida 0 bình chọn
19/05/2010 apri [it] phát âm apri 0 bình chọn
19/05/2010 irragionevolezza [it] phát âm irragionevolezza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 azzurrognolo [it] phát âm azzurrognolo 0 bình chọn
18/05/2010 pendola [it] phát âm pendola 0 bình chọn
18/05/2010 orologio a cucù [it] phát âm orologio a cucù 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/05/2010 orologio da polso [it] phát âm orologio da polso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/05/2010 orologio da taschino [it] phát âm orologio da taschino 0 bình chọn
18/05/2010 monile [it] phát âm monile 0 bình chọn
18/05/2010 collanina [it] phát âm collanina 0 bình chọn
18/05/2010 pendente [it] phát âm pendente 0 bình chọn
18/05/2010 pendaglio [it] phát âm pendaglio 0 bình chọn
18/05/2010 fermaglio [it] phát âm fermaglio 0 bình chọn
18/05/2010 spilla [it] phát âm spilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất