Thành viên:

isabetta

Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/04/2010 Isabella Andreini [it] phát âm Isabella Andreini 0 bình chọn
29/04/2010 Guido delle Colonne [it] phát âm Guido delle Colonne 0 bình chọn
29/04/2010 Antonio Cammelli [it] phát âm Antonio Cammelli 0 bình chọn
29/04/2010 Cassiano dal Pozzo [it] phát âm Cassiano dal Pozzo 0 bình chọn
29/04/2010 Baldassarre Peruzzi [it] phát âm Baldassarre Peruzzi 0 bình chọn
29/04/2010 Anna Banti [it] phát âm Anna Banti 0 bình chọn
29/04/2010 Ugolino di Anagni [it] phát âm Ugolino di Anagni 0 bình chọn
29/04/2010 Pinocchiate [it] phát âm Pinocchiate 0 bình chọn
29/04/2010 gazzarra [it] phát âm gazzarra 0 bình chọn
29/04/2010 convenienza [it] phát âm convenienza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2010 Toscanini [it] phát âm Toscanini 0 bình chọn
28/04/2010 Domenico Ghirlandaio [it] phát âm Domenico Ghirlandaio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/04/2010 Orazio Gentileschi [it] phát âm Orazio Gentileschi 0 bình chọn
28/04/2010 Francesco da Urbino [it] phát âm Francesco da Urbino 0 bình chọn
28/04/2010 Buti [it] phát âm Buti 0 bình chọn
28/04/2010 Francesco Domenico Guerrazzi [it] phát âm Francesco Domenico Guerrazzi 0 bình chọn