Thành viên:

janainamourao

Đăng ký phát âm của janainamourao

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2010 senhorita [pt] phát âm senhorita 0 bình chọn
01/05/2010 senhor [pt] phát âm senhor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2010 relação [pt] phát âm relação -1 bình chọn
01/05/2010 suavidade [pt] phát âm suavidade 0 bình chọn
01/05/2010 vida [pt] phát âm vida 0 bình chọn
01/05/2010 folclore [pt] phát âm folclore 0 bình chọn
01/05/2010 perdão [pt] phát âm perdão 0 bình chọn
01/05/2010 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
01/05/2010 lindo [es] phát âm lindo -1 bình chọn
01/05/2010 perfeito [pt] phát âm perfeito 0 bình chọn
01/05/2010 comparecem [pt] phát âm comparecem 0 bình chọn
01/05/2010 corporificados [pt] phát âm corporificados 0 bình chọn
01/05/2010 designando [pt] phát âm designando 0 bình chọn
01/05/2010 Bentes [pt] phát âm Bentes 0 bình chọn
01/05/2010 colaborador [pt] phát âm colaborador 0 bình chọn
01/05/2010 ouçam [pt] phát âm ouçam 0 bình chọn
01/05/2010 ajuízem [pt] phát âm ajuízem 0 bình chọn
01/05/2010 asseverava [pt] phát âm asseverava 0 bình chọn
01/05/2010 frequento [pt] phát âm frequento 0 bình chọn
01/05/2010 espiritistas [pt] phát âm espiritistas 0 bình chọn
01/05/2010 mistificação [pt] phát âm mistificação 0 bình chọn
01/05/2010 respeitosa [pt] phát âm respeitosa 0 bình chọn
01/05/2010 furtando [pt] phát âm furtando 0 bình chọn
01/05/2010 devorei [pt] phát âm devorei 0 bình chọn
01/05/2010 obtive [pt] phát âm obtive 0 bình chọn
01/05/2010 teses [pt] phát âm teses 0 bình chọn
01/05/2010 sedutoras [pt] phát âm sedutoras 0 bình chọn
01/05/2010 Kardec [pt] phát âm Kardec 0 bình chọn
01/05/2010 filosófica [pt] phát âm filosófica 0 bình chọn
01/05/2010 metapsíquica [pt] phát âm metapsíquica 0 bình chọn