Thành viên:

janainamourao

Đăng ký phát âm của janainamourao

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2010 científicas [pt] phát âm científicas 0 bình chọn
01/05/2010 mediunismo [pt] phát âm mediunismo 0 bình chọn
01/05/2010 mistificações [pt] phát âm mistificações 0 bình chọn
01/05/2010 exatas [pt] phát âm exatas 0 bình chọn
01/05/2010 imperfeita [pt] phát âm imperfeita 0 bình chọn
01/05/2010 puras [pt] phát âm puras 0 bình chọn
01/05/2010 raciocínios [pt] phát âm raciocínios 0 bình chọn
01/05/2010 lembremos [pt] phát âm lembremos 0 bình chọn
01/05/2010 morrerem [pt] phát âm morrerem 0 bình chọn
01/05/2010 circos [pt] phát âm circos 0 bình chọn
01/05/2010 precursores [pt] phát âm precursores 0 bình chọn
01/05/2010 receptáculo [pt] phát âm receptáculo 0 bình chọn
01/05/2010 alcançaremos [pt] phát âm alcançaremos 0 bình chọn
01/05/2010 consubstanciada [pt] phát âm consubstanciada 0 bình chọn
01/05/2010 arrebatassem [pt] phát âm arrebatassem 0 bình chọn
01/05/2010 orbes [pt] phát âm orbes 0 bình chọn
01/05/2010 impelindo [pt] phát âm impelindo 0 bình chọn
01/05/2010 dispensarem [pt] phát âm dispensarem 0 bình chọn
01/05/2010 saberemos [pt] phát âm saberemos 0 bình chọn
01/05/2010 milenárias [pt] phát âm milenárias 0 bình chọn
01/05/2010 altos [pt] phát âm altos 0 bình chọn
01/05/2010 renitente [pt] phát âm renitente 0 bình chọn
01/05/2010 metapsiquistas [pt] phát âm metapsiquistas 0 bình chọn
01/05/2010 ilações [pt] phát âm ilações 0 bình chọn
01/05/2010 inevitáveis [pt] phát âm inevitáveis 0 bình chọn
01/05/2010 farsas [pt] phát âm farsas 0 bình chọn
01/05/2010 jazem [pt] phát âm jazem 0 bình chọn
01/05/2010 pântanos [pt] phát âm pântanos 0 bình chọn
01/05/2010 mediúnicas [pt] phát âm mediúnicas 0 bình chọn
01/05/2010 fraudes [pt] phát âm fraudes 0 bình chọn