Thành viên:

jasmen

Đăng ký phát âm của jasmen

Xem thông tin và từ của thành viên.
XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
arborescence [fr] phát âm arborescence Của spl0uf
payer en espèces [fr] phát âm payer en espèces Của fowl
qu'est-ce que c'est [fr] phát âm qu'est-ce que c'est Của Cleven
Je suis fatigué [fr] phát âm Je suis fatigué Của Justyna
vivre [fr] phát âm vivre Của ixindamix
bonjour [fr] phát âm bonjour Của den75
au revoir ! [fr] phát âm au revoir ! Của fowl
un [fr] phát âm un Của spl0uf
eu un [fr] phát âm eu un Của spl0uf
la craie [fr] phát âm la craie Của spl0uf
le tableau noir [fr] phát âm le tableau noir Của spl0uf
la règle [fr] phát âm la règle Của spl0uf
cahier [fr] phát âm cahier Của papillon
Stylo [fr] phát âm Stylo Của spl0uf
un arbre [fr] phát âm un arbre Của Nefertiti
fille [fr] phát âm fille Của spl0uf
garçon [fr] phát âm garçon Của ixindamix
Eiffel [fr] phát âm Eiffel Của spl0uf
le menu [fr] phát âm le menu Của spl0uf
un menu [fr] phát âm un menu Của spl0uf
Q [fr] phát âm Q Của spl0uf
U [fr] phát âm U Của spl0uf
e [fr] phát âm e Của spl0uf