Thành viên:

jenisson

Đăng ký phát âm của jenisson

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/01/2011 flebográfico [pt] phát âm flebográfico 0 bình chọn
15/01/2011 flebectopia [pt] phát âm flebectopia 0 bình chọn
15/01/2011 flebeurisma [pt] phát âm flebeurisma 0 bình chọn
15/01/2011 flébil [pt] phát âm flébil 0 bình chọn
15/01/2011 flebina [pt] phát âm flebina 0 bình chọn
15/01/2011 flebítico [pt] phát âm flebítico 0 bình chọn
15/01/2011 flebocimênico [pt] phát âm flebocimênico 0 bình chọn
15/01/2011 flebectasia [pt] phát âm flebectasia 0 bình chọn
15/01/2011 flebectomia [pt] phát âm flebectomia 0 bình chọn
15/01/2011 flébico [pt] phát âm flébico 0 bình chọn
13/01/2011 fitomonadino [pt] phát âm fitomonadino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] phát âm Paulo Ferreira 0 bình chọn
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] phát âm Ricardo Carvalho 0 bình chọn
13/01/2011 Luis Figo [pt] phát âm Luis Figo 0 bình chọn
12/01/2011 fitonímia [pt] phát âm fitonímia 0 bình chọn
12/01/2011 fitonose [pt] phát âm fitonose 0 bình chọn
12/01/2011 fitolitológico [pt] phát âm fitolitológico 0 bình chọn
12/01/2011 fitônomo [pt] phát âm fitônomo 0 bình chọn
12/01/2011 fitolitologia [pt] phát âm fitolitologia 0 bình chọn
12/01/2011 fitonômico [pt] phát âm fitonômico 0 bình chọn
12/01/2011 fitolacáceas [pt] phát âm fitolacáceas 0 bình chọn
12/01/2011 fitognosia [pt] phát âm fitognosia 0 bình chọn
12/01/2011 fitolacáceo [pt] phát âm fitolacáceo 0 bình chọn
12/01/2011 fitognomônico [pt] phát âm fitognomônico 0 bình chọn
12/01/2011 fitognomônica [pt] phát âm fitognomônica 0 bình chọn
12/01/2011 fitográfico [pt] phát âm fitográfico 0 bình chọn
12/01/2011 fitonomia [pt] phát âm fitonomia 0 bình chọn
12/01/2011 fitoplâncton [pt] phát âm fitoplâncton 0 bình chọn
12/01/2011 fitoquímico [pt] phát âm fitoquímico 0 bình chọn
12/01/2011 fitógrafo [pt] phát âm fitógrafo 0 bình chọn