Thành viên:

jesusfreak210

Đăng ký phát âm của jesusfreak210

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2008 debit [en] phát âm debit 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 tsunami [en] phát âm tsunami 1 bình chọn
05/04/2008 license [en] phát âm license 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 chat [en] phát âm chat 0 bình chọn
05/04/2008 online [en] phát âm online 0 bình chọn
05/04/2008 search [en] phát âm search 4 bình chọn
05/04/2008 easy [en] phát âm easy 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 many [en] phát âm many 1 bình chọn
05/04/2008 lady [en] phát âm lady 1 bình chọn
05/04/2008 all [en] phát âm all 0 bình chọn
05/04/2008 yourself [en] phát âm yourself 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Ruby [en] phát âm Ruby 0 bình chọn
05/04/2008 Starbucks [en] phát âm Starbucks -1 bình chọn
05/04/2008 apricot [en] phát âm apricot 0 bình chọn
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] phát âm Nebuchadnezzar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất