Thành viên:

jingjanb

Đăng ký phát âm của jingjanb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/09/2011 Jan Werich [cs] phát âm Jan Werich 0 bình chọn
23/09/2011 Meopta [cs] phát âm Meopta 0 bình chọn
23/09/2011 Frýdlant [cs] phát âm Frýdlant 0 bình chọn
21/09/2011 posedlost [cs] phát âm posedlost 0 bình chọn
21/09/2011 Nesnesitelná lehkost bytí [cs] phát âm Nesnesitelná lehkost bytí 0 bình chọn
02/09/2011 Jindřich Gubiš [cs] phát âm Jindřich Gubiš 0 bình chọn
02/09/2011 Erazim Kohák [cs] phát âm Erazim Kohák 0 bình chọn
02/09/2011 Egon Bondy [cs] phát âm Egon Bondy 0 bình chọn