Thành viên:

jml4

Đăng ký phát âm của jml4

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/08/2012 prisengracht [nl] phát âm prisengracht 0 bình chọn
29/07/2012 commissie [nl] phát âm commissie 0 bình chọn
28/07/2012 kruipbraam [nl] phát âm kruipbraam 0 bình chọn
28/07/2012 navorser [nl] phát âm navorser 0 bình chọn
28/07/2012 rondbanjeren [nl] phát âm rondbanjeren 0 bình chọn
28/07/2012 doolhof [nl] phát âm doolhof 0 bình chọn
19/07/2012 karmijn [nl] phát âm karmijn 0 bình chọn
16/07/2012 prospectus [nl] phát âm prospectus 0 bình chọn
16/07/2012 faculteitsgebouwen [nl] phát âm faculteitsgebouwen -1 bình chọn
16/07/2012 brandpunt [nl] phát âm brandpunt 0 bình chọn
12/07/2012 regelnummer [nl] phát âm regelnummer 0 bình chọn
10/07/2012 charme [nl] phát âm charme 0 bình chọn
10/07/2012 mystiek [nl] phát âm mystiek 0 bình chọn
08/07/2012 draait [nl] phát âm draait 0 bình chọn
06/07/2012 beignets [nl] phát âm beignets 0 bình chọn
05/07/2012 Maaske [nl] phát âm Maaske 0 bình chọn
05/07/2012 Geesje [nl] phát âm Geesje 0 bình chọn
05/07/2012 Treurniet [nl] phát âm Treurniet 0 bình chọn
03/07/2012 critici [nl] phát âm critici 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2012 cyste [nl] phát âm cyste 0 bình chọn
01/07/2012 lunchroom [nl] phát âm lunchroom 0 bình chọn
01/07/2012 export [nl] phát âm export 0 bình chọn
30/06/2012 consumptiegoederen [nl] phát âm consumptiegoederen -1 bình chọn
30/06/2012 zwangerschapsonderbreking [nl] phát âm zwangerschapsonderbreking -2 bình chọn
30/06/2012 jenaplanschool [nl] phát âm jenaplanschool 0 bình chọn
30/06/2012 pseudowetenschappelijk [nl] phát âm pseudowetenschappelijk -2 bình chọn
30/06/2012 achterbaks [nl] phát âm achterbaks 0 bình chọn
30/06/2012 afspreken [nl] phát âm afspreken -1 bình chọn
30/06/2012 invullen [nl] phát âm invullen 0 bình chọn
30/06/2012 weggaan [nl] phát âm weggaan 0 bình chọn