Thành viên:

joannamarie

Đăng ký phát âm của joannamarie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2009 rabii [ilo] phát âm rabii 0 bình chọn
07/07/2009 buringetnget [ilo] phát âm buringetnget 0 bình chọn
07/07/2009 bakes [ilo] phát âm bakes 0 bình chọn
07/07/2009 bangabanga [ilo] phát âm bangabanga 0 bình chọn
07/07/2009 bayyek [ilo] phát âm bayyek 0 bình chọn
07/07/2009 baket [ilo] phát âm baket 0 bình chọn
07/07/2009 buaya [ilo] phát âm buaya 0 bình chọn
07/07/2009 bagtit [ilo] phát âm bagtit 0 bình chọn
07/07/2009 bisukol [ilo] phát âm bisukol 0 bình chọn