Thành viên:

jodogdadawg

Đăng ký phát âm của jodogdadawg

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2013 scratch [en] phát âm scratch 1 bình chọn
30/03/2013 tuneless [en] phát âm tuneless 0 bình chọn
30/03/2013 square [en] phát âm square 7 bình chọn
30/03/2013 primary school [en] phát âm primary school 1 bình chọn
30/03/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn