Thành viên:

jonjonson

Đăng ký phát âm của jonjonson

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
11/06/2011
phát âm krakki
krakki [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm tímamót
tímamót [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm leiðbeining
leiðbeining [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm mikilvægi
mikilvægi [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm hagsmunir
hagsmunir [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm atvinnuleysi
atvinnuleysi [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm ketill
ketill [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm kústur
kústur [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm kúgun
kúgun [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm afsökun
afsökun [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm aldin
aldin [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm atriði
atriði [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm arður
arður [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm átt
átt [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm þroskahömlun
þroskahömlun [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm upplýsingar
upplýsingar [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm launráð
launráð [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm bylting
bylting [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm hreyfill
hreyfill [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm vísundur
vísundur [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm dáleiðsla
dáleiðsla [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm strompur
strompur [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm musteri
musteri [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm múður
múður [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm lækning
lækning [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm rembingur
rembingur [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm hitamælir
hitamælir [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm barátta
barátta [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm kjötæta
kjötæta [is] 0 bình chọn
11/06/2011
phát âm öskufall
öskufall [is] 0 bình chọn