Thành viên:

jooker

Đăng ký phát âm của jooker

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2014 Şıkıdım [tr] phát âm Şıkıdım 0 bình chọn
21/06/2014 bombalı saldırı [tr] phát âm bombalı saldırı 0 bình chọn
21/06/2014 Neyin var? [tr] phát âm Neyin var? 0 bình chọn
03/10/2012 Yahya Kemal BEYATLI [tr] phát âm Yahya Kemal BEYATLI 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/10/2012 Gandhi Kemal [tr] phát âm Gandhi Kemal 0 bình chọn
02/10/2012 Adnan Oktar [tr] phát âm Adnan Oktar 0 bình chọn
02/10/2012 Recep AKDAĞ [tr] phát âm Recep AKDAĞ 0 bình chọn
02/10/2012 Mustafa Kemal Atatürk [tr] phát âm Mustafa Kemal Atatürk 7 bình chọn
02/10/2012 Sercan [tr] phát âm Sercan 1 bình chọn
02/10/2012 demir leblebi [tr] phát âm demir leblebi 0 bình chọn
02/10/2012 gitmişmişiz [tr] phát âm gitmişmişiz 0 bình chọn