Thành viên:

josiahking56

Đăng ký phát âm của josiahking56

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2009 dulcimer [en] phát âm dulcimer 1 bình chọn
20/09/2009 frosty [en] phát âm frosty 2 bình chọn Phát âm tốt nhất