Thành viên:

julia_cat

Đăng ký phát âm của julia_cat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/12/2009 xiroi [ca] phát âm xiroi 0 bình chọn
05/12/2009 puix [ca] phát âm puix 0 bình chọn
05/12/2009 salut [ca] phát âm salut 0 bình chọn