Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/10/2018 GNUČČI [sv] phát âm GNUČČI 0 bình chọn
29/10/2018 Bishat [sv] phát âm Bishat 0 bình chọn
29/10/2018 Miike Snow [sv] phát âm Miike Snow 0 bình chọn
18/07/2018 upphakningar [sv] phát âm upphakningar 0 bình chọn
18/07/2018 motig [sv] phát âm motig 0 bình chọn
18/07/2018 farser [sv] phát âm farser 0 bình chọn
18/07/2018 glasklirr [sv] phát âm glasklirr 0 bình chọn
18/07/2018 slotten [sv] phát âm slotten 0 bình chọn
18/07/2018 portionerna [sv] phát âm portionerna 0 bình chọn
18/07/2018 probiotisk [sv] phát âm probiotisk 0 bình chọn
18/07/2018 sjukdomarna [sv] phát âm sjukdomarna 0 bình chọn
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] phát âm inbillningssjuka 0 bình chọn
18/07/2018 åberopande [sv] phát âm åberopande 0 bình chọn
18/07/2018 hoppbacke [sv] phát âm hoppbacke 0 bình chọn
18/07/2018 vingslag [sv] phát âm vingslag 0 bình chọn
18/07/2018 bigami [sv] phát âm bigami 0 bình chọn
18/07/2018 smegma [sv] phát âm smegma 0 bình chọn
18/07/2018 vamp [sv] phát âm vamp 0 bình chọn
18/07/2018 stoppat [sv] phát âm stoppat 0 bình chọn
18/07/2018 Sulfid [sv] phát âm Sulfid 0 bình chọn
18/07/2018 destruerar [sv] phát âm destruerar 0 bình chọn
18/07/2018 kontraherande [sv] phát âm kontraherande 0 bình chọn
18/07/2018 sydlänning [sv] phát âm sydlänning 0 bình chọn
18/07/2018 berlinsk [sv] phát âm berlinsk 0 bình chọn
18/07/2018 subversiv [sv] phát âm subversiv 0 bình chọn
18/07/2018 talgkörtel [sv] phát âm talgkörtel 0 bình chọn
18/07/2018 destrueras [sv] phát âm destrueras 0 bình chọn
18/07/2018 skärningspunkt [sv] phát âm skärningspunkt 0 bình chọn
18/07/2018 förhållningsråd [sv] phát âm förhållningsråd 0 bình chọn
18/07/2018 direktutsändning [sv] phát âm direktutsändning 0 bình chọn