Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/12/2019 Jan Gintberg [da] phát âm Jan Gintberg Của lingodingo
25/03/2019 Andebu [no] phát âm Andebu Của FredrikMH
26/11/2018 Solrunn [no] phát âm Solrunn Của kytrinyx
29/10/2018 optimer [da] phát âm optimer Của Krelle
09/10/2018 Banggaard [da] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
29/08/2018 Volbeat [da] phát âm Volbeat Của Krelle
15/08/2018 arkiver [da] phát âm arkiver Của Krelle
13/08/2018 Møyfrid [no] phát âm Møyfrid Của FredrikMH
19/07/2018 Bourbon [da] phát âm Bourbon Của lingodingo
18/07/2018 bureaumarked [da] phát âm bureaumarked Của lingodingo
06/11/2012 östkustskt [sv] phát âm östkustskt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất