Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2018 suset [sv] phát âm suset 0 bình chọn
18/07/2018 klykor [sv] phát âm klykor 0 bình chọn
18/07/2018 tortyrkammare [sv] phát âm tortyrkammare 0 bình chọn
18/07/2018 råkopia [sv] phát âm råkopia 0 bình chọn
03/12/2013 mögel [sv] phát âm mögel 1 bình chọn
06/02/2013 gratulant [sv] phát âm gratulant 0 bình chọn
06/02/2013 Majorna [sv] phát âm Majorna 0 bình chọn
06/02/2013 Liseberg [sv] phát âm Liseberg 0 bình chọn
06/02/2013 tömde [sv] phát âm tömde 0 bình chọn
06/02/2013 skämd [sv] phát âm skämd 0 bình chọn
06/02/2013 hörsam [sv] phát âm hörsam 0 bình chọn
06/11/2012 östkustskt [sv] phát âm östkustskt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2012 västkustskt [sv] phát âm västkustskt 2 bình chọn
06/11/2012 Göteborg [sv] phát âm Göteborg -1 bình chọn
06/11/2012 vet hut [sv] phát âm vet hut 1 bình chọn
06/11/2012 pulsåder [sv] phát âm pulsåder 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2012 regelmässiga [sv] phát âm regelmässiga 0 bình chọn
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] phát âm upptagningsområdet 0 bình chọn
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] phát âm ändamålsenliga 0 bình chọn
06/11/2012 ukulele [sv] phát âm ukulele 0 bình chọn
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] phát âm Nadja Bogestam 0 bình chọn
06/11/2012 rata [sv] phát âm rata 0 bình chọn
06/11/2012 hopningspunkt [sv] phát âm hopningspunkt 0 bình chọn
06/11/2012 bilineär [sv] phát âm bilineär 0 bình chọn
06/11/2012 friidrott [sv] phát âm friidrott 0 bình chọn
06/11/2012 kartesisk [sv] phát âm kartesisk 0 bình chọn
06/11/2012 Ohlins [sv] phát âm Ohlins 0 bình chọn
06/11/2012 chatt [sv] phát âm chatt 0 bình chọn
06/11/2012 skogstillgångar [sv] phát âm skogstillgångar 0 bình chọn
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] phát âm yrkesinriktad 0 bình chọn