Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2012 yppa [sv] phát âm yppa 0 bình chọn
16/10/2012 ynkrygg [sv] phát âm ynkrygg 0 bình chọn
16/10/2012 yrkesområde [sv] phát âm yrkesområde 0 bình chọn
16/10/2012 yrkesofficer [sv] phát âm yrkesofficer 0 bình chọn
16/10/2012 ytterlig [sv] phát âm ytterlig 0 bình chọn
16/10/2012 ytterrock [sv] phát âm ytterrock 0 bình chọn
16/10/2012 Peter Jöback [sv] phát âm Peter Jöback 0 bình chọn
16/10/2012 Björn Skifs [sv] phát âm Björn Skifs 0 bình chọn
16/10/2012 nätmobbning [sv] phát âm nätmobbning 0 bình chọn
16/10/2012 luftfuktighet [sv] phát âm luftfuktighet 0 bình chọn
16/10/2012 särbo [sv] phát âm särbo 0 bình chọn
10/10/2012 Margareta Krook [sv] phát âm Margareta Krook 0 bình chọn
10/10/2012 Boulevardteatern [sv] phát âm Boulevardteatern 0 bình chọn
10/10/2012 Göran Thunström [sv] phát âm Göran Thunström 0 bình chọn
10/10/2012 Anja Persson [sv] phát âm Anja Persson 0 bình chọn
10/10/2012 Norrlandsoperan [sv] phát âm Norrlandsoperan 0 bình chọn
10/10/2012 försigkommen [sv] phát âm försigkommen 0 bình chọn
10/10/2012 kvalfull [sv] phát âm kvalfull 0 bình chọn
10/10/2012 Folkoperan [sv] phát âm Folkoperan 0 bình chọn
10/10/2012 välsituerad [sv] phát âm välsituerad 0 bình chọn
10/10/2012 lagning [sv] phát âm lagning 0 bình chọn
10/10/2012 fullvuxen [sv] phát âm fullvuxen 0 bình chọn
10/10/2012 högdragen [sv] phát âm högdragen 0 bình chọn
10/10/2012 stelbent [sv] phát âm stelbent 0 bình chọn
10/10/2012 ihålig [sv] phát âm ihålig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/10/2012 styv [sv] phát âm styv 0 bình chọn
10/10/2012 svårtillgänglig [sv] phát âm svårtillgänglig 0 bình chọn
10/10/2012 blottad [sv] phát âm blottad 0 bình chọn
10/10/2012 uppstyltad [sv] phát âm uppstyltad 0 bình chọn
10/10/2012 medtagen [sv] phát âm medtagen 0 bình chọn