Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2012 matos [sv] phát âm matos 0 bình chọn
19/05/2012 kondis [sv] phát âm kondis 0 bình chọn
19/05/2012 lillördag [sv] phát âm lillördag 0 bình chọn
19/05/2012 shah [sv] phát âm shah 0 bình chọn
19/05/2012 bräm [sv] phát âm bräm 0 bình chọn
19/05/2012 baptism [sv] phát âm baptism 0 bình chọn
19/05/2012 splittring [sv] phát âm splittring 0 bình chọn
19/05/2012 sultan [sv] phát âm sultan 0 bình chọn
19/05/2012 blomstra [sv] phát âm blomstra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất