Thành viên:

juvasul

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của juvasul

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2019 tervüses [vro] phát âm tervüses 0 bình chọn
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] phát âm võro kiilʼ 0 bình chọn
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] phát âm Võro Instituut' 0 bình chọn
30/11/2017 õkva [vro] phát âm õkva 0 bình chọn
29/11/2017 pudsunudsija [vro] phát âm pudsunudsija 0 bình chọn
29/11/2017 hürrümürrü [vro] phát âm hürrümürrü 0 bình chọn
29/11/2017 mürre [vro] phát âm mürre 0 bình chọn
29/11/2017 tsusk'ma [vro] phát âm tsusk'ma 0 bình chọn
29/11/2017 pütäl' [vro] phát âm pütäl' 0 bình chọn
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] phát âm rüäjüväserbähtüs 0 bình chọn
29/11/2017 hämmätüs [vro] phát âm hämmätüs 0 bình chọn
29/11/2017 kesev [vro] phát âm kesev 0 bình chọn
29/11/2017 parhillaq [vro] phát âm parhillaq 0 bình chọn
29/11/2017 võro kiil [vro] phát âm võro kiil 0 bình chọn
02/10/2017 väits' [vro] phát âm väits' 0 bình chọn
02/10/2017 öiegaq [vro] phát âm öiegaq 0 bình chọn
02/10/2017 öildäq [vro] phát âm öildäq 0 bình chọn
02/10/2017 üts'tõist [vro] phát âm üts'tõist 0 bình chọn
03/09/2016 mäntli [vro] phát âm mäntli 0 bình chọn
24/02/2016 buur [vro] phát âm buur 0 bình chọn
24/02/2016 kruum [vro] phát âm kruum 0 bình chọn
24/02/2016 neli [vro] phát âm neli 0 bình chọn
24/02/2016 Kiil [vro] phát âm Kiil 0 bình chọn
18/02/2016 süümä [vro] phát âm süümä 0 bình chọn
18/02/2016 tulõma [vro] phát âm tulõma 0 bình chọn
20/11/2015 abd-raamat [vro] phát âm abd-raamat 0 bình chọn
20/11/2015 aavits [vro] phát âm aavits 0 bình chọn
20/11/2015 aabits [vro] phát âm aabits 0 bình chọn
21/10/2015 alumiinium [vro] phát âm alumiinium 0 bình chọn
21/10/2015 fosfor [vro] phát âm fosfor 0 bình chọn