Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2016 ¿Por qué? [es] phát âm ¿Por qué? 0 bình chọn
15/06/2009 celos [es] phát âm celos 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] phát âm Gloria Anzaldúa 0 bình chọn
15/06/2009 aracnofobia [es] phát âm aracnofobia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 recipiente [es] phát âm recipiente 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 leucocito [es] phát âm leucocito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 estremecimiento [es] phát âm estremecimiento 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] phát âm Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 entomólogo [es] phát âm entomólogo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 oligofrénico [es] phát âm oligofrénico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 presidente del gobierno [es] phát âm presidente del gobierno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 duermo [es] phát âm duermo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 íntimas [es] phát âm íntimas 0 bình chọn
10/06/2009 asimetría [es] phát âm asimetría 0 bình chọn
10/06/2009 negras [es] phát âm negras 0 bình chọn
10/06/2009 pueda [es] phát âm pueda 0 bình chọn
10/06/2009 pentágono [es] phát âm pentágono 0 bình chọn
10/06/2009 escucha [es] phát âm escucha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 revisten [es] phát âm revisten 0 bình chọn
10/06/2009 fletarían [es] phát âm fletarían 0 bình chọn
10/06/2009 pequeños [es] phát âm pequeños 0 bình chọn
10/06/2009 submarinos [es] phát âm submarinos 0 bình chọn
10/06/2009 alojan [es] phát âm alojan 0 bình chọn
10/06/2009 viaja [es] phát âm viaja 0 bình chọn
10/06/2009 siniestro [es] phát âm siniestro 0 bình chọn
10/06/2009 Cabo Verde [es] phát âm Cabo Verde 1 bình chọn
10/06/2009 encontrarse [es] phát âm encontrarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 desastre [es] phát âm desastre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 teóricamente [es] phát âm teóricamente 0 bình chọn
10/06/2009 preparadas [es] phát âm preparadas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất