Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2009 transcurrido [es] phát âm transcurrido 0 bình chọn
10/06/2009 hallarlas [es] phát âm hallarlas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 contrarreloj [es] phát âm contrarreloj 0 bình chọn
10/06/2009 recuperarse [es] phát âm recuperarse 0 bình chọn
10/06/2009 catástrofe [es] phát âm catástrofe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 aledaños [es] phát âm aledaños 0 bình chọn
10/06/2009 Verona [es] phát âm Verona 0 bình chọn
10/06/2009 recuperado [es] phát âm recuperado 0 bình chọn
10/06/2009 orgullosamente [es] phát âm orgullosamente 0 bình chọn
10/06/2009 pastelerías [es] phát âm pastelerías 0 bình chọn
10/06/2009 ofrecen [es] phát âm ofrecen 0 bình chọn
10/06/2009 clientela [es] phát âm clientela 0 bình chọn
10/06/2009 dedicados [es] phát âm dedicados 0 bình chọn
10/06/2009 compositor [es] phát âm compositor 0 bình chọn
10/06/2009 acaso [es] phát âm acaso 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 bombones [es] phát âm bombones 0 bình chọn
10/06/2009 cocinando [es] phát âm cocinando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 gastronómica [es] phát âm gastronómica 0 bình chọn
10/06/2009 paradas [es] phát âm paradas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 estilismos [es] phát âm estilismos 0 bình chọn
10/06/2009 arriesgado [es] phát âm arriesgado 0 bình chọn
10/06/2009 acudiendo [es] phát âm acudiendo 0 bình chọn
10/06/2009 anónima [es] phát âm anónima 0 bình chọn
10/06/2009 huyeron [es] phát âm huyeron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 multados [es] phát âm multados 0 bình chọn
10/06/2009 autopistas [es] phát âm autopistas 0 bình chọn
10/06/2009 letales [es] phát âm letales 0 bình chọn
10/06/2009 sumamente [es] phát âm sumamente 0 bình chọn
10/06/2009 ebrios [es] phát âm ebrios 0 bình chọn
10/06/2009 agentes [es] phát âm agentes 0 bình chọn