Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2009 fatales [es] phát âm fatales 0 bình chọn
10/06/2009 bielorruso [es] phát âm bielorruso 0 bình chọn
08/06/2009 rollizo [es] phát âm rollizo 0 bình chọn
08/06/2009 jurídico [es] phát âm jurídico 0 bình chọn
08/06/2009 cerámica Lladró [es] phát âm cerámica Lladró 0 bình chọn
08/06/2009 diseñadora [es] phát âm diseñadora 0 bình chọn
08/06/2009 andorrano [es] phát âm andorrano 0 bình chọn
08/06/2009 monegasco [es] phát âm monegasco 0 bình chọn
08/06/2009 luxemburgués [es] phát âm luxemburgués 0 bình chọn
08/06/2009 belga [es] phát âm belga 1 bình chọn
08/06/2009 holandés [es] phát âm holandés 0 bình chọn
08/06/2009 polaco [es] phát âm polaco 1 bình chọn
08/06/2009 moldavo [es] phát âm moldavo 0 bình chọn
08/06/2009 búlgaro [es] phát âm búlgaro 0 bình chọn
08/06/2009 albanés [es] phát âm albanés 0 bình chọn
08/06/2009 kosovar [es] phát âm kosovar 0 bình chọn
08/06/2009 serbio [es] phát âm serbio 0 bình chọn
08/06/2009 bosnio [es] phát âm bosnio 0 bình chọn
08/06/2009 croata [es] phát âm croata 1 bình chọn
08/06/2009 Esloveno [es] phát âm Esloveno 0 bình chọn
08/06/2009 finlandés [es] phát âm finlandés 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 salvadorense [es] phát âm salvadorense 0 bình chọn
08/06/2009 hondureño [es] phát âm hondureño 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 brasileño [es] phát âm brasileño 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 batacazo [es] phát âm batacazo 0 bình chọn
08/06/2009 conservador [es] phát âm conservador 0 bình chọn
08/06/2009 fragmentación [es] phát âm fragmentación 0 bình chọn
08/06/2009 expectativa [es] phát âm expectativa 0 bình chọn
08/06/2009 euroescéptico [es] phát âm euroescéptico 0 bình chọn
08/06/2009 eurófobo [es] phát âm eurófobo 0 bình chọn