Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2009 explícito [es] phát âm explícito 0 bình chọn
08/06/2009 primordial [es] phát âm primordial 0 bình chọn
08/06/2009 suscriptor [es] phát âm suscriptor 0 bình chọn
08/06/2009 incitación [es] phát âm incitación 0 bình chọn
08/06/2009 condenado [es] phát âm condenado 0 bình chọn
08/06/2009 proferir [es] phát âm proferir 0 bình chọn
08/06/2009 hervidero [es] phát âm hervidero 0 bình chọn
08/06/2009 privilegiada [es] phát âm privilegiada 0 bình chọn
08/06/2009 liquidación [es] phát âm liquidación 0 bình chọn
08/06/2009 pleitear [es] phát âm pleitear 0 bình chọn
08/06/2009 decentemente [es] phát âm decentemente 0 bình chọn
08/06/2009 espectador [es] phát âm espectador 0 bình chọn
08/06/2009 anfitrión [es] phát âm anfitrión 0 bình chọn
08/06/2009 rumbear [es] phát âm rumbear 0 bình chọn
08/06/2009 llamarle [es] phát âm llamarle 0 bình chọn
08/06/2009 alinear [es] phát âm alinear 0 bình chọn
08/06/2009 alineado [es] phát âm alineado 0 bình chọn
08/06/2009 alineando [es] phát âm alineando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 gerundio [es] phát âm gerundio 0 bình chọn
08/06/2009 espirales [es] phát âm espirales 0 bình chọn
08/06/2009 espiras [es] phát âm espiras 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 formando [es] phát âm formando 0 bình chọn
08/06/2009 espiral [es] phát âm espiral 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 específicas [es] phát âm específicas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 tinga [es] phát âm tinga 0 bình chọn
07/06/2009 bobo [es] phát âm bobo -1 bình chọn
07/06/2009 desafortunadamente [es] phát âm desafortunadamente 0 bình chọn
07/06/2009 convulsión [es] phát âm convulsión 0 bình chọn
07/06/2009 desprevenido [es] phát âm desprevenido 0 bình chọn
07/06/2009 pradera [es] phát âm pradera 0 bình chọn