Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2009 soltura [es] phát âm soltura 0 bình chọn
07/06/2009 estruendo [es] phát âm estruendo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 temporalmente [es] phát âm temporalmente 0 bình chọn
07/06/2009 hemorragia [es] phát âm hemorragia 0 bình chọn
07/06/2009 camposanto [es] phát âm camposanto 0 bình chọn
07/06/2009 mármol [es] phát âm mármol 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 sintonía [es] phát âm sintonía 0 bình chọn
07/06/2009 repunte [es] phát âm repunte 0 bình chọn
07/06/2009 mullido [es] phát âm mullido 0 bình chọn
07/06/2009 condujo [es] phát âm condujo 0 bình chọn
07/06/2009 incestuoso [es] phát âm incestuoso 0 bình chọn
07/06/2009 estrellato [es] phát âm estrellato 0 bình chọn
07/06/2009 someter [es] phát âm someter 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 trasladar [es] phát âm trasladar 0 bình chọn
07/06/2009 esclarecidamente [es] phát âm esclarecidamente 0 bình chọn
07/06/2009 bélico [es] phát âm bélico 0 bình chọn
07/06/2009 advenimiento [es] phát âm advenimiento 0 bình chọn
07/06/2009 definitivamente [es] phát âm definitivamente 1 bình chọn
07/06/2009 metafísico [es] phát âm metafísico 0 bình chọn
07/06/2009 matrícula [es] phát âm matrícula 0 bình chọn
07/06/2009 liderazgo [es] phát âm liderazgo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 prometedor [es] phát âm prometedor 0 bình chọn
07/06/2009 cofundador [es] phát âm cofundador 0 bình chọn
07/06/2009 intrépido [es] phát âm intrépido 0 bình chọn
07/06/2009 fusión [es] phát âm fusión 0 bình chọn
07/06/2009 trepidante [es] phát âm trepidante 0 bình chọn
07/06/2009 empeñar [es] phát âm empeñar 0 bình chọn
07/06/2009 despedir [es] phát âm despedir 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 esquivar [es] phát âm esquivar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 prólogo [es] phát âm prólogo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất